تقی فرهنگ نیا

اختراع چیست؟

تقی فرهنگ نیا

تقی فرهنگ نیا

از قوه به فعل درآمدن یک فکر یا اعمال یک فکر جدید در روی وسایل موجود یا ایجاد تغییر و تبدیل در روی وسایل موجود برای دستیابی به نتیجه جدید اختراع محسوب می شود. اختراع ممکن است به ایجاد وسیله، دستگاه، محصول، دارو یا فرآیند صنعتی کاملا جدید مربوط باشد; و یا ممکن است فقط بهبود جزئی محصول یا فرآیند شناخته شده ای باشد.

آیا می دانید؟
واحد مالکیت فکری پارک، بخشی از هزینه ثبت اختراع در سایر کشورها را به هسته ها و شرکت ها ی مستقر می پردازد. (حداکثر ۵۰%) برای بهره مندی از حمایت مادی پارک، لازم است هسته ها و شرکت ها در اظهارنامه ثبتی خود آدرس پارک و یا مرکز رشد مربوطه را وارد نمایند.
منبع: آیین نامه های داخلی پارک علم و فناوری یزد

Leave a comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Comments