تقی فرهنگ نیا

رمضان و خدای سمیع و بصیر

آخر، تا خدا بود، بینا بود و سمیع و بصیر.

آخر چگونه گویی در رمضان می‌بیند، معصیت مکن، در شعبان می‌بیند، پرهیز کن.

چون شوال شد، مشغول شدی به فسق و فساد. به زبان حال می‌گویی، رفت.

خدا دیگر نبیند و نخواهد دانستن. تا رمضانِ دیگر، بیار آن ملاهی و خمر را تا می خوریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.