تقی فرهنگ نیا

ایمان و توکل

در اسرار التوحید که شرح احوال ابوسعید ابوالخیر است در مبحث ایمان و توکل آمده است.

***

پرسیدند: ایمان و توکل چیست؟

او گفت: آنکه از پیشِ خود خوری و لقمه را خرد خایی با آرامِ دل و بدانی که آنچه تُراست از تو فوت نشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.