تقی فرهنگ نیا

ویژگی های عمده‌ی رهبری و دلایل شکست در رهبری

ویژگی های عمده‌ی رهبری
ویژگی های زیر عوامل مهم در رهبری هستند:

 • رشادت تزلزل ناپذیر
 • خویشتن‌داری
 • حس تیز عدالت
 • قطعیت تصمیم
 • قطعیت برنامه‌ها
 • عادت به انجام دادن کاری بیشتر از دستمزد
 • شخصیتی دل‌پذیر
 • همدردی و درک
 • تسلط بر جزییات
 • میل به تقبل مسوولیت کامل
 • تعاون

ده علت عمده‌ی شکست در رهبری
به همان اندازه که مهم است بدانیم چه کار کنیم، باید بدانیم چه کار نکنیم. این ها در زمره ی علل رایج شکست در رهبری هستند. هر یک از این نقایص می‌توانند باعث شکست شود.

 • ناتوانی در سازمان‌دهی جزییات
 • بی میلی به ارایه خدمات پیش پا افتاده
 • انتظار پرداخت دستمزد برای آنچه که بلد هستند به جای کاری که با آنچه بلد هستند انجام دهند.
 • ترس از رقابت از طرف دنباله روان
 • فقدان تخیل
 • خودخواهی
 • افراط
 • بی وفایی
 • تاکید بر اقتدار رهبری
 • تاکید بر عنوان

برگرفته از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید؛ ناپلئون هیل.

پ.ن: جایگزین کنید رهبر و دنباله‌رو را با کارفرما و کارمند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.