تقی فرهنگ نیا

قرارداد عدم افشا اطلاعات

این نوع توافق نامه برای حفاظت از اطلاعات محرمانه تجاری استفاده می شود. زمانی از این سند استفاده می شود که یک یا هر دو طرف درگیر در یک قرارداد، در خواست محرمانه ماندن اطلاعات را داشته باشند. این توافق نامه تضمین می کند که فرد یا سازمان نمی تواند بدون اجازه، مفاد قرارداد تجاری را برای شخص سومی افشا کند. این توافق نامه همچنین می تواند شرایطی را تعیین کند که براساس آن اطلاعات مربوط به کسب و کار با رعایت جوانبی به اشتراک گذاشته شود.

۵ نکته‌ای که باید درباره قرارداد عدم افشا اطلاعات (NDA) بدانید

یک نمونه قرارداد عدم افشا اطلاعات نمونه قرارداد وزارت عتف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.