تقی فرهنگ نیا

فرم های مالی و اداری

از لحظه ای که تصمیم به انجام کار تیمی می گیرید؛ باید این فرم ها را برای حساب و کتاب تنظیم و استفاده کنید. به عبارتی دیگه یکی از اصول اولیه راه اندازی کسب و کار، اجرای این فرم ها در هر تیم ایده، استارتاپ و شرکت است.

فرم برگ تسویه حساب

فرم برگ ماموریت

فرم حواله انبار

فرم خلاصه تنخواه گردان

فرم درخواست استعفا

فرم درخواست مرخصی روزانه

فرم درخواست مرخصی ساعتی

فرم درخواست مساعده

فرم درخواست وام

فرم رسید انبار

فرم رسید پرداخت چک

فرم رسید پرداخت نقدی

فرم رسید دریافت چک

فرم صورت مغایرت بانکی

فرم کارکرد ماهیانه

فرم گزارش روزانه

فرم هزینه های بدون فاکتور

دانلود فرم های مالی و اداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.