تقی فرهنگ نیا

فرزانگی در عصر تفرقه

معرفی کتاب «فرزانگی در عصر تفرقه» نوشته الیف شافاک، انتشارات میلکان، ۷۱ صفحه.

بریده ۱:
برای فرزانگی، نیاز به ترکیبی از خوش بینیِ آگاهانه و بدبینیِ خلاقانه داریم: بدبینیِ عقل، خوش بینیِ اراده.

بریده ۲:
بی‌تفاوتی؛ احساسی به ظاهر آرام اما احتمالاً مخرب ترین احساسِ انسانی است. زمانی که تعداد زیادی از افراد جامعه بی تفاوت می‌شوند آنقدر سرگرم زندگی خود هستند که به دیگران اهمیت نمی‌دهند. علاقه‌ای به دردِ دیگران نداشته و بدبختی دیگران آنها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
خطرناک‌ترین احساس، نداشتنِ احساس است.

بریده۳:
خودشیفتگیِ جمعی گاهی خود را در ملی گرایی پنهان می‌کند و چندی نیز در پسِ خودشیفتگیِ مذهبی جبهه می‌گیرد، درست زمانی که مومنان اعتقاد راسخ داشتند که پیروانِ دینِ آنان برای خداوند عزیزتر هستند و تنها به خاطر اینکه بر آن دین متولد شدند، بیشتر از دیگران لیاقت دارند به بهشت بروند.

***

پ.ن: معمولا نویسنده را با کتاب ۴۰ قانون عشق یا ملت عشق می شناسیم. ملت عشق مبتنی بر شمس و مولوی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.