تقی فرهنگ نیا

تیپ شخصیتی در تیم کاری

تقی فرهنگ نیا

تقی فرهنگ نیا

اشخاصی که دنبال چرایی اند، رویاپرداز هستند. اشخاصی هستند که تخیلات بیش فعالی دارند. (خوش بین یا تیپ شخصیتی چرا یا ایده پرداز)

اشخاصی که مسئول چگونگی اند، در حال زندگی می کنند. واقع گرا هستند و دید واضح تری به مسائل عملی دارند. (بدبین یا تیپ شخصیتی چگونه یا تمام کننده)

هیچ کدام از این تیپ های شخصیتی بهتر از دیگری نیستند، فقط راه های مختلفی هستند که اشخاص با آنها جهان را به طور طبیعی می بینند و تجربه می کنند.

بدبین ها معمولا درست می گویند، اما این خوش بین ها هستند که دنیا را تغییر می دهند.

توماس فریدمن (Thomas Friedman)

بیشتر افراد، تیپ شخصیتی چگونه دارند. بیشتر افراد جهان واقعی بسیار کارآزموده اند و می توانند کارشان را بسیار خوب انجام دهند. تیپ شخصیتی چگونه برای اینکه کارشان را خوب انجام دهند، به تیپ های شخصیتی چرا نیاز ندارند. اما تیپ شخصیتی چرا به خاطر تمام رویاها و تصورات شان، معمولا به نتایج خوبی نمی رسند.

تیم

بیشتر تیپ های شخصیتی چرا -بدون شخصی که از رویای آنها الهام گرفته باشد و دانش کافی داشته باشد تا بتواند رویای شان را به واقعیت تبدیل کند- به رویاپردازانی بدهکار تبدیل می شوند، افرادی که تمام جواب ها را دارند اما هیچ وقت دستاوردی نداشته اند.

برای تشکیل یک تیم، حداقل به دو نفر که مکمل هم هستند، احتیاج است: ایده پرداز و تمام کننده

عاشق ساختن

اگر چه بسیاری از کارآفرینان از خود به عنوان رویاپرداز یاد می کنند، در واقعیت اما، موفق ترین کارآفرینان تیپ شخصیتی چگونه دارند. از کارآفرینان بپرسید چه چیز کارآفرین بودن را دوست دارند؟ بیشترشان خواهند گفت که عاشق این هستند که چیزی بسازند. اینکه درباره ساختن صحبت می کنند سرنخی است که نشان می دهد می دانند چگونه کارها را به سرانجام برسانند. تیپ های شخصیتی چگونه هستند که از همه بیشتر توانایی ایجاد فرآیندها و سیستم ها را دارند.

افراد با تیپ شخصیتی چگونه که سازمانی را می چرخانند می توانند به موفقیت های بزرگی برسند که تا آخر عمر با آن ها باشد، اما کل زندگی شان را صرف چرخاندن شرکت خودشان خواهند کرد.

اعتماد

برای رسیدن به جایگاه شرکتی چند میلیاردی، برای تغییر مسیر یک صنعت، به مشارکتی خاص بین کسی که می داند چرا و شخصی که می داند چگونه نیاز است. برای اینکه چنین مشارکتی موفق باشد، به چیزی بیشتر از مجموعه ای از مهارت ها نیاز است. این دو به اعتماد نیاز دارند.

اعتماد

روابط مبتنی بر اعتماد ارزش زیادی دارد و به ما احساس امنیت می دهد. در سازمان های موفق، بهترین مدیران ارشد اجرایی تیپ شخصیتی چرایی دارند، افرادی که هر روز بیدار می شوند تا دلیل و هدفی را رهبری کنند، نه اینکه فقط شرکتی را بچرخانند. در چنین سازمان هایی، بهترین مدیران ارشد مالی و مدیران ارشد عملیاتی، افرادی با بهره وری بالا و با تیپ شخصیتی چگونه هستند، آن هایی که قدرت این را دارند که بگویند خودشان رویا پرداز نیستند اما از رویای رهبرشان الهام گرفته اند و می دانند چگونه ساختاری بسازند که می تواند چنین رویایی را محقق کند.

بهترین افراد با تیپ شخصیتی چگونه دوست ندارند جلوی چشم باشند و درباره ی رویاهایشان صحبت کنند، ترجیح می دهند در پشت صحنه کار کنند و سیستم هایی را بسازند که کمک می کند چنین رویایی به واقعیت تبدیل شود. به توانایی و تلاش هر دوی این افراد نیاز است تا اتفاق های بزرگ رخ دهد.

تیم کاری خوب

تصادفی نیست که این اتحاد بین چرایی و چگونگی از درون خانواده ها یا دوستی های قدیمی می آید. بزرگ شدن در محیطی مشترک و داشتن تجربه های مشترک احتمال وجود مجموعه ای مشترک از باورها و ارزش ها را افزایش می دهد.

تفاوت بین بیانیه چشم انداز و بیانیه ماموریت سازمان از زاویه تیپ شخصیتی

چشم انداز، بیانیه ی عمومی هدف موسس شرکت است. اینکه چرا این شرکت وجود دارد. در واقع چشم انداز، آینده ای است که هنوز وجود ندارد.

بیانیه ی ماموریت، توصیفی از مسیر، اصول راهنما و این که شرکت چگونه می خواهد چنین آینده ای بسازد.

چشم انداز- ماموریت

وقتی هر دوی این ها به وضوح معلوم شوند، هم تیپ شخصیتی چرا و هم تیپ شخصیتی چگونه درباره ی نقش های شان در چنین مشارکت مشترکی مطمئن اند. هر دو با هدفی واضح و برنامه ای برای تحقق هدف شان کار خواهند کرد. و سازمان به سوی موفقیت گام بر می دارد.

Join the Conversation

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Comments

  1. Maahi

    مرسی که برای راهنمایی کردنمون وقت میذارید

    پاسخ