تقی فرهنگ نیا

بخشنامه ۱۴/۱۲ سازمان تامین اجتماعی معافیت قراردادهای دانش‌بنیان از ضرایب حق بیمه قراردادها

در اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵‏‏/٨‏‏/٨٩، بهبود فضای کسب‌وکار و بهره‌مندی شرکت‌ها و مؤسسات مزبور از تسهیلات قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با عنایت به تداوم جلسات کارگروه مشترک فی‌مابین نمایندگان معاونت علمی و فنآوری رئیس‌جمهور و این سازمان در خصوص ضرورت تحقق سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، بررسی مسائل و ابهامات مربوط به قراردادهای منعقده شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان با واگذارندگان کار در اجرای ماده ٣٨ قانون تامین ‌اجتماعی و نحوه مطالبه حق بیمه قراردادهای مزبور، توجه واحدهای اجرایی تابعه را به نکات ذیل معطوف می‌دارد:

١‏‏- شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان که از حمایت‌ها و تسهیلات قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات برخوردار می‌باشند و در اجرای قانون یادشده با انعقاد قراردادهای پیمانکاری در زمینه‌های دانش‌بنیان انجام فعالیت نموده و موضوع قراردادهای منعقده شرکت‌ها و مؤسسات مزبور مورد تأیید معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری قرارگرفته باشد با معرفی و تأیید موضوع توسط معاونت یادشده، حق بیمه قراردادهای منعقده این‌گونه شرکت‌ها و مؤسسات بر اساس لیست و بازرسی خواهد بود و شعب تابعه می‌بایست در صورت نداشتن بدهی قطعی، ضمن صدور مفاصا حساب قرارداد منعقده وفق ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی و تبصره‌های ذیل آن نسبت به بررسی لیست‌های ارسالی طبق ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی و انجام بازرسی طبق ماده ۴٧ قانون (اعم از کارگاهی و دفاتر) اقدام نمایند.

تبصره: قراردادهای معرفی‌شده منحصراً در خصوص موضوعات دانش‌بنیان مورد تایید و با معرفی معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور بوده و سایر قراردادهای منعقده شرکت‌ها و مؤسسات مزبور طبق مقررات جاری سازمان و با رعایت ماده ۴١ قانون تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه خواهد شد.

٢‏- درصورتی‌که علیرغم صدور مفاصا حساب قراردادهای منعقده، شرکت یا مؤسسه کتمان اطلاعات و حقایق نموده و از ارائه دفاتر و یا در خصوص بررسی صحت‌ و سقم لیست‌های ارسالی به هر دلیل خودداری نماید و یا دفاتر آن نانویس باشد، در این صورت حق بیمه قرارداد منعقده وفق مصوبه مورخ ٢۴‏/١‏/٧٠ شورای عالی تامین اجتماعی و بخشنامه ١۴ جدید محاسبه و مطالبه خواهد شد.

٣‏- با توجه به تصمیمات متخذه و با عنایت به تخصصی بودن موضوع قراردادهای منعقده مقرر گردیده، دریافت لیست و حق بیمه و همچنین قراردادهای مزبور در صورت درخواست کارفرما به‌ صورت متمرکز صورت پذیرد، لذا با توجه به تفاهمات انجام‌گرفته با معاونت علمی و فنآوری رئیس‌جمهور، قراردادهای شرکت دانش‌بنیان در استان تهران در شعب ١٣ و ٢٧ تهران و در سایر استان‌ها در یک شعبه خاص متمرکز می‌گردد که در صورت درخواست شرکت‌ها و مؤسسات مزبور مبنی بر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل و همچنین قراردادهای منعقده به‌صورت متمرکز، تمرکز و لیست و پرداخت حق بیمه‌ این‌گونه مؤسسات در شعب مزبور بلامانع خواهد بود.

۴‏- در جهت تسهیل در امور کارفرمایان شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، معاونت امور بیمه‌ای ادارات کل استان مربوطه و شعب تابعه آن می‌بایست با هماهنگی معاونت علمی و فنآوری رئیس‌جمهور نسبت به برگزاری کلاس‌های آموزشی ارائه بسته‌های آموزشی و… اقدام نمایند.

۵‏- با توجه به تداوم جلسات کارگروه مشترک فی‌مابین این سازمان و معاونت علمی و فنآوری رئیس‌جمهور، گزارش عملکرد هر یک از بندهای مزبور در جلسات ماهیانه در کارگروه مزبور بررسی خواهد شد.

۶‏- در جهت الکترونیکی نمودن ارسال اطلاعات قراردادهای منعقده شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، معاونت علمی و فنآوری رئیس‌جمهور و این سازمان مقرر نمودند زیرساخت‌های مربوط به ارسال اطلاعات مزبور و همچنین معرفی‌نامه هر قرارداد را در حداقل زمان ممکن طراحی، بطوریکه برخط بودن ارسال این‌گونه اطلاعات ظرف سه ماه از تاریخ صدور بخشنامه عملیاتی گردد.

ثبت نام و ارائه درخواست (Bizservices)

نحوه تکمیل درخواست در سامانه Bizservices.ir

دانلود متن بخشنامه ۱۴.۱۲

راهنمای استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان از معافیت حق بیمه قراردادها

متن تفاهم‌نامه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و سازمان تامین اجتماعی

One thought on “بخشنامه ۱۴/۱۲ سازمان تامین اجتماعی معافیت قراردادهای دانش‌بنیان از ضرایب حق بیمه قراردادها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.