تقی فرهنگ نیا

ارزیابی اختراع چیست؟

فرآیندی است که که طی آن، ادعای اختراع از لحاظ جدید بودن (Novelty)، گام ابتکاری (Inventive step)، و قابلیت کاربرد صنعتی (Industrial Applicability) مورد بررسی قرار می گیرد.

آیا می دانید؟
افرادی که از طریق مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد اقدام به ثبت اختراع نمایند و از طرف این مرکز به دفتر مالکیت فکری معرفی شوند، از پرداخت حق الزحمه ارزیابی اختراع معاف هستند.

همچنین واحد مالکیت فکری، بخشی از هزینه های مربوط به کارشناسی و مشاوره جهت ارزیابی اختراعات را به هسته ها و شرکت ها می پردازد. (حداکثر ۱۰%)

منبع: آیین نامه های داخلی پارک علم و فناوری یزد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.