تقی فرهنگ نیا

چهل قاعده صوفی

چهل قاعده صوفی، برگرفته از کتاب ملت عشق است از نشر ققنوس. با لذت خواندم. بعضی از قاعده هایش مصداق کسب و کار هم هست. برای اینکه در ذهنم بماند نوشتم، وگرنه کافی است گوگل کنید ملت عشق را؛ زیاد است صفحاتی که چهل قاعده صوفی را باز نشر کرده اند. آرزو دارم حالتان خوب شود با خواندنش.

تیپ شخصیتی در تیم کاری

بدبین ها (تیپ شخصیتی چگونه) معمولا درست می گویند، اما این خوش بین ها (تیپ شخصیتی چرا) هستند که دنیا را تغییر می دهند. هیچ کدام از این تیپ های شخصیتی بهتر از دیگری نیستند، فقط راه های مختلفی هستند که اشخاص با آنها جهان را به طور طبیعی می بینند و تجربه می کنند.

سی دلیل عمده ی شکست. چند مورد از این علت ها شما را عقب نگه می دارد؟

  شکست خوردن عیب نیست، این جمله را بارها و بارها شنیده ایم. آیا شما دلایل عمده ی شکست را می دانید؟ در این مطلب سی دلیل عمده ی شکست را مرور می کنید، خودتان را با آن بررسی کنید. نکته به نکته، تا دریابید چند مورد از این علت های شکست بین شما و… ادامه خواندن سی دلیل عمده ی شکست. چند مورد از این علت ها شما را عقب نگه می دارد؟

ویژگی های عمده‌ی رهبری و دلایل شکست در رهبری

برگرفته از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید؛ ناپلئون هیل.

کشش، Traction

معرفی کتاب کشش، مبحث کانال های ارتباطی

تست مامان

معرفی کتاب