تقی فرهنگ نیا

آشنایی با تجارب گروه آموزشی میلان

شهریور ۹۷ یه تیم دو نفره در مرکز رشد علوم انسانی و هنر پذیرش شد به نام گروه آموزشی میلان. متنی که در ادامه می خوانید، داستان یادگیری من و میلان است به قلم خانوم ضحی شریف یزدی یا آشنایی با تجارب گروه آموزشی میلان. لازم به یادآوری است که من (تقی فرهنگ نیا) از دوم مرداد ۹۷ مسئولیت مرکز رشد را برعهده گرفتم.

روش ارائه به سرمایه گذار

آیا شما نیاز به سرمایه گذار دارید؟ روش ارائه ایده به سرمایه گذار چگونه است؟

برگزاری جلسه‌ی ششم شورای مرکز رشد ICT

آخرین جلسه در دوره مسئولیت من😊

برگزاری جلسه ی پنجم پذیرش مرکز رشد

پذیرش دو تیم ایده ی جدید

فرم درخواست پذیرش در مرکز رشد

تیم ایده های علاقمند به استقرار در مرکز رشد، برای شروع فرآیند پذیرش، لازم است فرم پذیرش را تکمیل کرده و تحویل مرکز رشد دهید. فرم درخواست پذیرش در مرکز رشد یزد