تقی فرهنگ نیا

کار ناب

در هر حرفه و سازمانی کارکنان ناب وجود دارند. اگر چه ممکن است در مورد بهره اخلاقی هر کس اختلاف نظر وجود داشته باشد، تردید نیست که بین کسانی که کوشش می کنند از نظر اخلاقی پاسخگو باشند و کسانی که فقط موفقیت پولی یا دنیوی برایشان مهم است تفاوت وجود دارد.

تیپ شخصیتی در تیم کاری

بدبین ها (تیپ شخصیتی چگونه) معمولا درست می گویند، اما این خوش بین ها (تیپ شخصیتی چرا) هستند که دنیا را تغییر می دهند. هیچ کدام از این تیپ های شخصیتی بهتر از دیگری نیستند، فقط راه های مختلفی هستند که اشخاص با آنها جهان را به طور طبیعی می بینند و تجربه می کنند.

مراحل رشد شرکت (تیم یا سازمان) و عوامل کلیدی موفقیت در هر مرحله

برای تشکیل تیم و یک تیم موفق، افراد باید مکمل یکدیگر باشند و نه مثل هم. با اقتباس از کتاب دوره عمر سازمان ها، پیدایش و مرگ و میر سازمان ها نوشته ی ایساک ادیزس