تقی فرهنگ نیا

کار ناب

در هر حرفه و سازمانی کارکنان ناب وجود دارند. اگر چه ممکن است در مورد بهره اخلاقی هر کس اختلاف نظر وجود داشته باشد، تردید نیست که بین کسانی که کوشش می کنند از نظر اخلاقی پاسخگو باشند و کسانی که فقط موفقیت پولی یا دنیوی برایشان مهم است تفاوت وجود دارد.

مراحل رشد شرکت (تیم یا سازمان) و عوامل کلیدی موفقیت در هر مرحله

برای تشکیل تیم و یک تیم موفق، افراد باید مکمل یکدیگر باشند و نه مثل هم. با اقتباس از کتاب دوره عمر سازمان ها، پیدایش و مرگ و میر سازمان ها نوشته ی ایساک ادیزس